Menu Zamknij

TERRORYZM - zagrożenia współczesnego świata.

W ciągu ostatnich lat odnotowano ponad pięciokrotny wzrost liczby śmiertelnych ofiar zamachów terrorystycznych. W 2000 r. liczbę zamachów szacowano na ponad 3000, podczas gdy w 2013 r. było ich prawie 18 000. Mamy do czynienia z rosnącą intensywnością i skalą niebezpieczeństw na całym świecie, z tego względu terroryzm oraz działalność organizacji terrorystycznych należy uznać za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata.

W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym będziemy gościć dr inż. Macieja Zimnego, który wygłosi dla kadetów wykład pt.: Terroryzm samobójczy  – definicja zjawiska, określenie powodów, motywacji, przyczyn powstania oraz formy działania terroryzmu samobójczego.

Po wykładzie  kadeci będą mogli porozmawiać o książce pt. „Terroryzm samobójczy. Fakty. Geneza. Analiza”, wydanej przez dr inż. Macieja Zimnego

dr inż. Macej Zimny w 2005 roku  ukończył zawodową służbę wojskową w JW GROM, wcześniej uzyskując w ówczesnej Akademii Obrony Narodowej stopień naukowy doktora, broniąc rozprawy o zagrożeniu terroryzmem samobójczym. W latach 2014-2022 był wykładowcą Strategii Bezpieczeństwa i Terroryzmu w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wypromował ok. 25 dyplomantów. Ma na swoim koncie ok. 70 publikacji. Wydał też książkę pt. „Terroryzm samobójczy. Fakty. Geneza. Analiza”.