Menu Zamknij

HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


od
13 maja
2024r.
do 5 lipca 2024r.

Składanie podań – formularz na stronie

 

od 21 czerwca 2024r.
do 5 lipca 2024r.

Złożenie dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty


od 8
 lipca
2024r.
do 16 lipca 2024r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami  oraz podanie wyników kandydatom, którzy uzyskali pozytywny wynik podczas rekrutacji

od 21 czerwca 2024r.
do 8 lipca 2024r.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty


do 16
 lipca
2024r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 16 lipca 2024r.

Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu (kopia lub oryginały) – ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty,a także zaświadczenie lekarskie*16 lipca
2024r.

Podanie do publicznej wiadomości  o kandydatach przyjętych/nieprzyjętych do szkoły


Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

Złożenie wniosku i dokumentów
od 28.07.2024r. do 20.08.2024r.

Rozmowa rekrutacyjna 16.08.2024r.

Informacja o przyjętych 22.08.2024r.