Menu Zamknij

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów
szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali
egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa). godz 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2024 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 10 września 2024 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.