Menu Zamknij

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dotyczy egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.