Menu Zamknij

Patron Szkoły – Prof. dr hab. Jan Venulet

Jeśli ktoś wierzy i żyje według dekalogu, to, choć – często jest niewierzący – można być o niego spokojnym. Ale wszystkich pozostałych nie można pozostawić w „próżni etycznej”.

prof. dr hab. Jan Venulet

Jan Venulet urodził się w Polsce w roku 1921. Dzieciństwo spędził w Warszawie, tam ukończył gimnazjum i liceum. Studia medyczne rozpoczął w czasie okupacji niemieckiej w podziemnym uniwersytecie, a ukończył je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 1947 uzyskał dyplom lekarza medycyny na UJ w Krakowie.

W roku 1950 wyjechał na cztery miesiące do Zakładu Farmakologii Uniwersytetu w Budapeszcie, a po roku ukończył staż i uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie chemii klinicznej. Po dwu miesięcznym pobycie w Szwajcarii i cztero miesięcznym stypendium w Szkole Medycznej Londyńskiego uniwersytetu uzyskał w 1950 roku tytuł docenta.

Pracę zawodową rozpoczął  w zakładzie farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie pełnił funkcje zastępcy profesora na wydziale lekarskim i farmaceutycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie objął stanowisko kierownika farmakologii instytutu Gruźlicy i Zakładu Farmakologii Instytutu Leków.

Od roku 1962 pracę naukową prowadził na szeroko zakrojoną skalę współpracując z licznymi instytucjami zagranicznymi. Piastował urząd profesora farmakologii w Damaszku, Syrii, Rabacie, był doradcą do spraw usprawnienia szkolenia medycznego w Bangkoku, organizatorem i kierownikiem z ramienia WHO w sprawie monitorowania leków w Światowej Organizacji Zdrowia.

Pełnił funkcję profesora farmakologii klinicznej na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Genewie, kierował też intensywnym monitorowaniem leków w Bazylei.

W ostatnich latach pracował w Londynie dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

W latach 80 – tych był też zaangażowany w pomoc dla Solidarności i wspierał zmiany polityczne w Polsce.

Jak wiadomo profesor Jan Venulet jest powszechnie uważany za ojca programu Międzynarodowego Monitorowania Leków w Światowej Organizacji Zdrowia i  światowej sławy doradcę w sprawach bezpieczeństwa leków  i przemysłu farmaceutycznego.

Za szczególną pracę i zasługi dla Farmakologii Polskiej i Światowej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Armii Krajowej, Wielkim Złotym Medalem Szwajcarskiej Światowej Akademii Medycznej, Złotym Medalem Niemieckiej Izby Lekarskiej, Nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego „za szczególny wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo leków”

Korespondował z Księdzem Tischnerem na tematy etyczne i filozoficzne. Był publicystą paryskiej „Kultury” oraz wieloletnim prezesem Stowarzyszenia polskiego w Genewie.

Profesor proponował aby do wszystkich szkół na świecie wprowadzić lekcje etyki. Jego zdaniem XXI wiek – wymusza potrzebę wprowadzenie tego przedmiotu, jako obowiązkowego.

21 sierpnia 2011 r. pożegnaliśmy PATRONA Naszej Szkoły prof. dr hab. Jana Venuleta. Człowieka światłego, tolerancyjnego, głębokiego patriotę. Odszedł skromny człowiek, postać o niesamowitym autorytecie i mądrości, której będzie nam brakowało.