Menu Zamknij

Współpraca mundurowej Szkoły z Komendą Powiatową Policji – zadekretowana nowym porozumieniem

NOWY TARG. W siedzibie nowotarskiej Komendy Powiatowej Policji komendant insp. Grzegorz Wyskiel i pani dyrektor Prywatnego LO dla Młodzieży, Sylwia Sawicka, podpisali porozumienie, które jeszcze zacieśnia i rozszerza dotychczasową współpracę.

Określa ono zasady wspólnej realizacji zadań edukacyjnych i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.

Młodzież z klas o profilu policyjnym, jak też wojskowym i pożarniczym, będzie mogła liczyć na ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Policji. Porozumienie zapewnia bowiem wizyty kadetów w KPP i możliwość poznawania pracy policjantów „od kuchni”. Będą oni mogli również uczestniczyć w akcjach informacyjnych organizowanych przez Policję. Porozumienie gwarantuje ponadto udział funkcjonariuszy w uroczystościach Szkoły oraz udział kadetów w uroczystościach organizowanych przez Policję.