Menu Zamknij

Wojewódzki finał konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

NOWY TARG – KRAKÓW. W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Garbarskiej w Krakowie Odbył się finał tegorocznej edycji konkursu Kresy polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Wzięło w nim udział 57 laureatów.

Podczas tego wydarzenia krakowski Oddział IPN reprezentował dr Michał Wenklar zastępca dyrektora, Małopolskiego Kuratora Oświaty – wicekurator Halina Cimer, a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – dr Paweł Krokosz.

Wszystkich zwycięzców nagrodzono publikacjami książkowymi, a część z nich – licealistów – indeksami uczelni. Laureaci ze szkół podstawowych otrzymają punkty pomocne przy rekrutacji do szkoły średniej.

 

Celem historycznego konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o historii polskich kresów wschodnich I i II Rzeczypospolitej, uwrażliwienie jej na los Polaków mieszkających za dzisiejszą wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej ojczyzny.

 

Kadeci z PLO w Nowym Targu już w poprzednich latach zdobywali tytuły laureatów na szczeblu okręgowym, co przyniosło im indeksy uniwersyteckie (Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie).

 

W tegorocznej edycji uczennice Prywatnego LO dla Młodzieży zostały laureatkami na szczeblu okręgowym (województwa małopolskie i świętokrzyskie), a ich prace, zakwalifikowane przez jurorów do udziału w etapie ogólnopolskim, zostały przesłane do Warszawy.

Przypomnijmy, że były to dwa dzieła filmowe:

1. „Skarby i osobliwości kresów wschodnich – Zaleszczyki” autorstwa Zuzanny Kudas, Amelii Piątek (klasa I) i Aleksandry Orawiec (klasa III)

2. „Represje ZSRR wobec Polaków – deportacje i repatriacja” autorstwa Emilii Pitoniak, Wiktorii Tomczyk i Magdaleny Ciesielki (klasa I)

oraz praca pisemna: „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, której autorką jest Zuzanna Kudas (klasa I).

Z ramienia szkoły opiekę merytoryczną i naukową nad uczennicami sprawował major Krzysztof Tekiel.