Menu Zamknij

W IPN-owskim konkursie – prace kadetek przeszły do etapu centralnego

NOWY TARG. Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – to hasło konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczennice Prywatnego LO dla Młodzieży zostały jego laureatkami na szczeblu okręgowym (województwa małopolskie i świętokrzyskie). Ich prace, zakwalifikowane przez jurorów do udziału w etapie ogólnopolskim, zostały przesłane do Warszawy.

Celem historycznego konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o historii polskich kresów wschodnich I i II Rzeczypospolitej, uwrażliwienie jej na los Polaków mieszkających za dzisiejszą wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej ojczyzny.

Kadeci z PLO  w Nowym Targu już w poprzednich latach zdobywali tytuły laureatów na szczeblu okręgowym, co przyniosło im indeksy uniwersyteckie (Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie). 

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat, na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Najlepsze prace powstałe na etapie szkolnym w województwach małopolskim i świętokrzyskim oceniane były przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie. Na tym szczeblu okręgowym IPN-owskie jury bardzo wysoko oceniło trzy prace stworzone przez uczennice nowotarskiej szkoły mundurowej.

Były to dwa dzieła filmowe:

  1. „Skarby i osobliwości kresów wschodnich – Zaleszczyki” autorstwa Zuzanny Kudas, Amelii Piątek (klasa I) i Aleksandry Orawiec (klasa III) 
  2. „Represje ZSRR wobec Polaków – deportacje i repatriacja” autorstwa Emilii Pitoniak, Wiktorii Tomczyk i Magdaleny Ciesielki (klasa I) 

oraz  praca pisemna: „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, której autorką jest Zuzanna Kudas (klasa I).

 

Z ramienia szkoły opiekę merytoryczną i naukową nad uczennicami sprawował major Krzysztof Tekiel. 

Prace laureatek szczebla okręgowego zostały przesłane do IPN w Warszawie, gdzie odbędzie się III, już ogólnopolski etap konkursu. Wyniki mają być ogłoszone w czerwcu. Za kadetki trzymajmy kciuki tym mocniej, że nagrodą ma być wyjazd edukacyjny na Litwę, we wrześniu.

Prace multimedialne:

„Skarby i osobliwości kresów wschodnich – Zaleszczyki” 

„Represje ZSRR wobec Polaków – deportacje i repatriacja”