Menu Zamknij

Tradycja i dokonania „mundurówki” przesądziły. Jest decyzja MON o otworzeniu OPW!

**NOWY TARG.** Oficjalna zgoda Ministra Obrony Narodowej uprawnia nowotarskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży do tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Decyzja MON jest odpowiedzią na wniosek złożony przez placówkę w lutym br. Listy chętnych do przejścia przez rekrutacyjną procedurę zapełniają się błyskawicznie. Szkoła rozważa już ewentualność tworzenia dodatkowych klas.

Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) to systemowe wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym oraz zintensyfikowanie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Realizowany od 2019 r. program OPW ma na celu zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczebności Sił Zbrojnych oraz wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

W Oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2020 r. Program realizowany jest przez szkołę (w części teoretycznej) oraz przez patronacką jednostkę wojskową (w części praktycznej). Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki. W przypadku nowotarskiego PLO jednostką patronacką jest Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem na Groniku, a rolę koordynatora pełni Wojskowe Centrum Uzupełnień w Nowym Targu.

O atrakcyjności formuły OPW stanowi również ministerialna dotacja, która pozwala na dofinansowanie sprzętu i umundurowania. Wprowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego nie koliduje z możliwością dalszego funkcjonowania klas o profilu wojskowym. Profity dla absolwenta OPW to możliwość odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

PLO jest pierwszą i jedyną placówką na terenie powiatu nowotarskiego, która uzyskała zgodę MON, ale składając wniosek, trzeba było uzyskać pozytywną opinię Małopolskiego Kuratorium Oświaty i spełnić wiele rygorystycznych wymogów, dotyczących m.in. możliwości kadrowych, lokalowych, sprzętowych i perspektyw rozwoju.

Nie bez znaczenia były tu długoletnie tradycje Szkoły w kształceniu przyszłych kadr służb mundurowych, bardzo dobra opinia o placówce wśród uczniów i rodziców, realizowane projekty i szkolenia (m.in. w sztukach walki i samoobrony), własna strzelnica, wychowywanie w duchu patriotyzmu, społecznikostwa i empatii, otwieranie przed uczniami możliwości rozwijania talentów oraz realizowania osobistych pasji i zainteresowań, a także wyjątkowo bogaty program wyjazdów i wycieczek.

Oficjalnie rekrutacja do OPW rozpoczyna się 8 lipca, ale już teraz Szkoła notuje olbrzymie zainteresowanie tą formą wojskowej edukacji.