Menu Zamknij

Stanowisko kadetów na Targach Edukacyjnych - oblegane przez ósmoklasistów

NOWY TARG – ZĄB. Z roku na rok rośnie renoma Targów Edukacyjnych w Zębie. Podczas tego wydarzenia w najwyżej położonej podtatrzańskiej wsi nie mogło oczywiście braknąć stanowiska Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży z Nowego Targu. Stoisko kadetów, jak zwykle, było mocno oblężone przez ósmoklasistów.

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych żywo interesowali się warunkami nauki, atmosferą panującą w Szkole, zajęciami dodatkowymi i innymi sprawami związanymi z tym systemem edukacji. Pytali także o zdawalność matur i jakie ewentualnie po ukończeniu liceum można podjąć studia związane ze służbą w sektorze mundurowym. Ćwiczyli ponadto resuscytację na fantomie.

Na wszystkie pytania uczniów kończących szkoły podstawowe odpowiadali kadeci z klas I i II. Opowiadali im również o organizowanych wycieczkach – zarówno tych jednodniowych, jak i kilkudniowych. Zainteresowani ósmoklasiści zabierali ze stoiska ulotki z podstawowymi informacjami o Szkole oraz „namiarami” na jej profil facebookowy i stronę internetową.

Powodzeniem – zarówno wśród chłopców jak i dziewczyn – cieszyły się także eksponaty przywiezione przez kadetów: repliki broni, karabinki pneumatyczne, wyposażenie żołnierza – hełm, kamizelka, umundurowanie.

Zapraszamy tegorocznych absolwentów klas ósmych do aplikowania do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu!