Menu Zamknij

Przy projekcji filmu o rekordowym locie – stoisko mundurowej szkoły

NOWY TARG. Muzeum Sił Powietrznych w  Dęblinie, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Miast i Aeroklub Nowy Targ zorganizowały w  Miejskim Centrum Kultury prezentację filmu dokumentalnego pt. „Bocian nad Tatrami”. w  ciekawym wydarzeniu nie mogło też braknąć kadetów i nauczycieli z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży.

Kanwą filmowego dokumentu jest wspaniały wyczyn dwóch nowotarżan – Stanisława Józefczaka i Jana Tarczonia, którzy 5 listopada 1966 roku, 58 lat temu, ustanowili rekordy świata i Polski (do tej pory obowiązujące w  naszym kraju) w  wysokości lotu. Są to: wysokość absolutna – 12560 m oraz przewyższenie –11680 m.

Wydarzenie było także kolejnym krokiem do upamiętnienia Stanisława Józefczaka, który zginął śmiercią lotnika na nowotarskim lotnisku wkrótce po szybowcowym wyczynie, uczestnicząc w  szkoleniu na samolocie TS-8 Bies.

Przy okazji tej niecodziennej projekcji kadeci przygotowali stoisko promujące Szkołę, które cieszyło się dużą popularnością wśród osób w  różnym wieku, przybyłych, by

obejrzeć filmową historię lotniczego wyczynu. Stoisko odwiedzały dzieci w  wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, a także osoby dorosłe. Padło mnóstwo pytań – zwłaszcza młodzież szkół podstawowych bardzo interesowała się życiem kadetów w  Szkole, warunkami nauki itd. Starszych natomiast ciekawiły eksponaty, jakie znalazły się na stanowisku.