Menu Zamknij

Podczas ćwiczeń i spotkań - kadeci poznają tajniki policyjnej służby

NOWY TARG. Podczas meczu hokejowego w nowotarskiej Miejskiej Hali Lodowej doszło do starcia kibiców rywalizujących drużyn. Niezbędna była interwencja Policji. To – na szczęście – tylko scenariusz ćwiczeń dla policjantów wchodzących w skład VII Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji (NPP) Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zorganizowanych na terenie nowotarskiej Hali. Tak rozpoczął się cykl spotkań kadetów z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Ćwiczenia służyły doskonaleniu umiejętności, wypracowaniu form i metod skutecznego działania przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. w tej spektakularnej akcji uczestniczyli

policjanci z komend powiatowych Policji w Nowym Targu, Zakopanem i Myślenicach, skupionych w szeregach VII Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji KWP w Krakowie.

NPP to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a także w związku z przejazdami osób w nich uczestniczących; konieczności ochrony porządku publicznego i mienia obywateli w czasie akcji ratowniczych, podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych i zagrożeń epidemiologicznych lub ekologicznych; organizowania pościgów za niebezpiecznymi przestępcami także wydarzeń nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych.

W trakcie kolejnych spotkań klas pierwszych, drugich i trzeciej z policjantami, organizowanych tym razem w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, bardzo dużym powodzeniem wśród kadetów cieszyły się rozmowy z technikami kryminalistyki. Przy okazji takich konfrontacji zdobytej w szkole wiedzy z praktyką policyjnej pracy, kadeci chłonęli opowieści o ciekawych przypadkach i anegdoty z życia policjantów.

Równie duże zainteresowanie wzbudziły spotkania z funkcjonariuszem „drogówki”. Kadeci mogli poznać sprzęt, jakim dysponują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, m.in. słynne „suszarki” oraz flotę pojazdów – zarówno tych oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Funkcjonariusz z Wydziału-Sztabu Policji przybliżył kadetom zakres kompetencji tej komórki. Dokładnie omówił zakres zadań oficera dyżurnego KPP i innych podległych służb. Nie mogło zabraknąć również „zwiedzania” Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych.

Każda z klas uczestniczących w zajęciach na terenie KPP miała także możliwość spotkania z Komendantem Powiatowym insp. Grzegorzem Wyskielem oraz jego i Zastępcą – mł. insp. Jackiem Dutką. Gospodarze miejsca opowiedzieli o funkcjonowaniu komendy z „pułapu komendanta”, o jasnych, ale także i ciemnych stronach służby w formacji. Potrafili bardzo szybko nawiązać kontakt z młodzieżą i z rozmów o charakterze bardziej służbowym przejść do luźnej konwersacji.