Menu Zamknij

Otwarcie wirtualnej strzelnicy – z udziałem kadetów

Reprezentacja kadetów z Prywatnego LO dla Młodzieży wzięła udział w oficjalnym otwarciu wirtualnej strzelnicy w obiekcie strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju, z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli służb mundurowych, Wojskowego Centrum Rekrutacji, LOK i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Razem ze swoją opiekunką, Małgorzatą Kupczyk, udała się tam ekipa, która najpilniej uczęszcza na zajęcia strzeleckie, wykazuje w tej dziedzinie uzdolnienia i osiąga w strzelaniu najlepsze wyniki, interesuje się też kwestiami obronności. Dlatego pokaz efektów wyszkolenia wypadł tak dobrze.
Zajęcia strzelnicze w pierwszym roku nauki są dla kadetów obowiązkowe, w następnych również młodzież uczęszcza na nie, lecz bardziej fakultatywnie. Niektórzy rozwijają nabyte umiejętności w Klubie Strzeleckim „Szarotka”, osiągając sukcesy na zawodach. Strzelecki trening przydaje się również podczas zmagań ekipy z „Venuleta” w dorocznych zawodach reprezentacji szkół mundurowych z całej Polski południowej o Puchar Dowódcy V Batalionu Dowodzenia w Krakowie-Rzasce, czyli jednostki patronackiej.
Strzeleckie szkolenia kadeci przechodzą więc regularnie. Od wiosny natomiast – dzięki umowie podpisanej przez Zarząd Powiatowy LOK ze starostwem – szkolenia takie będą przechodzić także ich rówieśnicy ze szkół ponadpodstawowych całej Nowotarszczyzny.
Z chwilą otwarcia wirtualnej strzelnicy, stworzonej dzięki rządowemu projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, młodzież korzystająca z obiektu nieopodal stacji PKP będzie miała możliwość szkolenia się z użyciem już czterech rodzajów broni: prawdziwej, sportowej, pneumatycznej i laserowej. Ta ostatnia – przy kilkakrotnie niższych kosztach treningów i wyeliminowaniu kosztów amunicji – daje niemal pełną iluzję użycia broni prawdziwej: dzięki realnej wadze pistoletów i karabinów, odgłosom wystrzałów, efektom wizualnym, nawet odczuwalnemu efektowi odrzutu.
Ta nowa oferta strzelnicy LOK, w pełni elektroniczna i uniezależniająca szkolenie od warunków pogodowych – na pewno zachęci kadetów do częstszego odwiedzania obiektu, również poza zajęciami.