Menu Zamknij

Obóz szkoleniowo-kondycyjny w niedzicy

NOWY TARG – NIEDZICA. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, zaraz po uroczystym apelu, kadetów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu autobusy zawiozły do Niedzicy, na obóz szkoleniowo-kondycyjny. Dla uczniów z klas pierwszych zgrupowanie to było także obozem integracyjnym.

W miejscu zakwaterowania kadetów przywitała zaprzyjaźniona ekipa instruktorów-żołnierzy. Warto dodać, że było to już kolejne spotkanie z instruktorami i – zależnie od ilości zaliczonych obozów, odbytych szkoleń – kadeci otrzymali różne certyfikaty. Ci, którzy w szkoleniu brali udział po raz pierwszy, otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu taktyczno-wojskowym w stopniu podstawowym.

Kadeci, którzy uczestniczyli w szkoleniu już na drugim etapie, zaliczając wszystkie jego elementy, otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu taktyczno-wojskowym w stopniu zaawansowanym. Trzeci etap szkolenia obejmował podstawowe techniki linowe stosowane w jednostkach specjalnych wojska, policji i straży pożarnej.

Wszystkie te certyfikaty potwierdzające szkolenia w danych specjalnościach są szczególnie punktowane w procesie przyszłej rekrutacji do poszczególnych służb. Dlatego też każdy z kadetów starał się włożyć w ćwiczenia maksimum energii, doświadczenia, odwagi.

Ponieważ są to ćwiczenia dynamiczne, dochodziło wśród uczestników do drobnych kontuzji w postaci skręcenia kostki czy „poparzenia” dłoni podczas wymagających wyjątkowej odwagi zajęć linowych. Oprócz nauki węzłów i budowy stanowisk, kadeci szkolili się z zakresu wspinaczki oraz technik asekuracji. Wykorzystywano elementy alpinistyki miejskiej, ratownictwa wysokościowego i ewakuacji oraz technik linowych poziomych – przeprawy, mosty, transport. 

Po trzech dniach ćwiczeń oraz działań nocnych i wart, przyszedł czas na pożegnanie się z zaprzyjaźnionymi już instruktorami. Oczywiście nie jest to koniec szkoleń, bowiem już wkrótce odbędzie się kolejny obóz. Da on młodzieży możliwość przełamania lęków, fobii i uzyskania kolejnych doświadczeń oraz jakże cennych certyfikatów, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Film z obozu w Niedzicy: