Menu Zamknij

Kadeci w… więzieniu

NOWY TARG – NOWY SĄCZ. Już sama zapowiedź wizyty w nowosądeckim Zakładzie Karnym wywołała poruszenie wśród kadetów. Takie doświadczenia wywołują zawsze bardzo silne emocje. a umożliwił to wejście za kraty udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej, związanym z prewencją wśród młodzieży, pod hasłem „W Służbie Prawa”.

Do Nowego Sącza pojechała klasa III i już na wstępie młodzież przekonała się, że do Zakładu Karnego nie wchodzi się ot tak, „z ulicy”. Kadeci przeszli bardzo wnikliwą kontrolę – nawet bardziej skrupulatną niż podczas podróży samolotem, bowiem do samolotu można wnosić telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne typu pendrive, SmartWatch, jakieś napoje, tabletki itp. Do więzienia żadnej z tych rzeczy absolutnie nie wolno wnosić.

Po tej szczegółowej kontroli, już na terenie Zakładu Karnego, witał kadetów rzecznik prasowy dyrektora mjr SW Dariusz Janik. dowiedzieli się oni m.in., że przebywają tutaj także więźniowie z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności, ale są i tzw. „alimenciarze”. w pierwszej części spotkania młodzież obejrzała prezentację multimedialną na temat zagadnień prawnych, obejmujących definicję prawa, jego podział oraz definicję prawa karnego. Towarzyszyło temu wyjaśnienie, czym jest przestępstwo oraz jakie konsekwencje grożą sprawcy takich czynów. Następnie przybliżono kadetom problem przestępczości wśród nieletnich, podając podstawowe informacje o źródłach i sposobie uzyskiwania pomocy prawnej.Gospodarze miejsca wyjaśniali, kiedy i na jakich zasadach można ponosić odpowiedzialność karną i co grozi nieletnim za łamanie przepisów prawa.

Cel tego typu spotkań to bowiem przeciwdziałanie zjawisku przestępczości wśród młodzieży. Rolą funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach programu jest uświadamianie zasad prawa karnego oraz ukazywanie konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania – w tym realiów życia więziennego.

Już te wstępne wiadomości wywołały lawinę pytań i część teoretyczną trudno było zakończyć. Ale jeszcze silniejszych wrażeń dostarczyło poznawanie tych realiów, czyli „spacer” po terenie ZK. Kadeci mieli możliwość zobaczyć, jak wyglądają cela więzienna, sala/pokój widzeń, spacerniak, kantyna, kapliczka itd.Dowiadywali się, jakie są reguły życia w więzieniu i na czym polega praca w Służbie Więziennej.

Wizyta w Zakładzie karnym była ponadto okazją do rozmowy o zasadach rekrutacji i bogatej ofercie edukacyjnej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Kadeci usłyszeli, jakie są możliwości rozwoju oraz jakie korzyści niesie wybór tej formy dalszej edukacji i ścieżki kariery.

 Ciekawa dla młodzieży była też historia więziennego obiektu przy ul. Pijarskiej, czyli XVIII-wiecznego dworu biskupów, klasztoru klarysek, następnie kolegium pijarów, a po kasacie zakonu – urzędu cyrkularnego i magazynów wojskowych. Tutaj działało też pierwsze nowosądeckie gimnazjum, a funkcję więzienia budynki pełnią od roku 1885. Druga wojna światowa to najczarniejsza karta w historii więzienia, gdyż wtedy obiekty sądeckiej jednostki stały się miejscem kaźni i tortur polskich patriotów.

Wizyta w Zakładzie Karnym na długo pozostanie w pamięci kadetów, o czym mogły świadczyć rozmowy prowadzone w autobusie podczas drogi powrotnej.