Menu Zamknij

Hej, strzelcy wraz!..Pluton Podhale z wizytą u kadetów

NOWY TARG. Siedmiu reprezentantów Plutonu Podhale Jednostki Strzeleckiej 2077 Kraków przyjechało do uczniów klas mundurowych Prywatnego LO dla Młodzieży na spotkanie zapoznawczo-rekrutacyjne. Goście opowiedzieli o historii, misji i specyfice Związku Strzeleckiego, prezentowali także sprzęt, którym posługują się na co dzień.

Powstały w 1991 r. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej jest kontynuatorem tradycji istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Komendantem Głównym Józefem Piłsudskim. Dziś współpracuje ściśle z Ministerstwem Obrony Narodowej i jest w Polsce jedną z największych pozarządowych organizacji paramilitarnych o charakterze pro obronnym.

Jego cele to przede wszystkim działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, wychowanie w duchu patriotycznym wokół wartości: Bóg – Honor – Ojczyzna, poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, rozwijanie poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los oraz formowanie wzorowych postaw obywatelskich. Do tego dochodzi wyrabianie umiejętności życia i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej młodzieży.

Podczas spotkanie przeprowadzanego w dwóch grupach (każda po dwie klasy) kadeci mieli możliwość nie tylko wysłuchania ciekawych wykładów, ale i bezpośredniej rozmowy z krakowskimi i podhalańskimi strzelcami. Wielu uczniów ochoczo korzystało z okazji poznania sprzętu używanego w pododdziałach JS 2077.

Z zainteresowaniem słuchali kadeci o szkoleniu u początków strzeleckiej kariery i zasadach przyjęcia do Jednostki; o działaniach z bronią palną i wyjazdach na strzelnice. Dowiedzieli się, że Jednostka ma sekcje dronową i nurkową, w planach także spadochronową.

Była prezentacja multimedialna, ale też pokaz replik broni i strzeleckiego wyposażenia (kamizelka, hełm, pas). Kadeci zakładali ten rynsztunek i przymierzali się do broni. Goście natomiast mówili o sporej dozie dobrowolności po akcesie do Związku Strzeleckiego – zajęcia nie są obowiązkowe, a zbiórki organizowane są ze trzy razy w roku, np. z okazji 3 Maja czy 11 Listopada. Zajęcia Plutonu Podhale odbywają się w remizie OSP wynajmowanej na terenie Murzasichla lub w Nowym Targu. Jednostka organizuje też szkolenia zewnętrzne, najczęściej we Wrocławiu. Tygodniowo na takich szkoleniach Plutonu Podhale pojawia się 8, 10, niekiedy i więcej osób. Mundurowa Szkoła ma już w tym Plutonie swoich reprezentantów, ale spotkanie rekrutacyjne zapewne wkrótce powiększy ich liczbę.