Menu Zamknij

Dziś oficjalne wyniki MATUR!

Wszystkim ABSOLWENTOM składamy gratulacje!

Tym, którzy moga przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierepniu przypominamy o złożeniu deklaracji*

UWAGA!!!!! PRZYPOMINAMY!

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r.

* Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 14 lipca 2023 r.