Menu Zamknij

Dzień otwarty w Akademii Nauk Stosowanych

NOWY TARG. Specjalne zaproszenie na tłumny Dzień Otwarty w Akademii Nauk Stosowanych – od dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, dr hab. Marka Zawartki otrzymali kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.

Tego dnia wszyscy odwiedzający Akademię uczniowie szkół ponadpodstawowych, a zwłaszcza maturzyści, mogli zobaczyć jak funkcjonuje nowotarska uczelnia i jakie oferuje kierunki. Każdy kto przyszedł, mógł porozmawiać ze studentami i pracownikami dydaktycznymi.

Kadeci mieli okazję dokładnego poznania uczelni, jednocześnie wystawili w holu stanowisko promujące Szkołę. Profesor Zawartka osobiście witał kadetów w auli, prosząc jednocześnie o zademonstrowanie umiejętności nabytych podczas trenowania technik interwencji oraz sztuk walki i samoobrony. Tutaj cztery grupy kadetów, na scenie auli, dały szczególny popis dla wszystkich uczestników Dnia Otwartego, budząc niekłamane uznanie przedstawicieli służb mundurowych: swoim przygotowaniem technicznym, kondycyjnym i sprawnością fizyczną.

Krótki materiał filmowy z tego pokazu – w linku poniżej:

Obecność służb mundurowych ze swoim sprzętem na Dniu Otwartym uzasadniał fakt, iż jednym z kierunków prowadzonych przez Akademię jest „bezpieczeństwo narodowe”. Uczelniana kadra upatruje w kadetach przyszłych studentów tego kierunku. Dużą rolę odgrywa tu ich bardzo dobre przygotowanie – nie tylko w zakresie sztuk walki i samoobrony oraz technik interwencji, ale też udzielania pierwszej pomocy. Dlatego też kadeci wykazywali duże zainteresowanie Centrum Symulacji Medycznych, które posiada uczelnia.