Menu Zamknij

Cała szkoła mundurowa – ze strażakami

POWIAT NOWOTARSKI. Tego roku w strugach deszczu na nowotarskim rynku odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka. Wśród licznych gości, komendantów straży pożarnej byłych i obecnych, komendanta nowotarskiej Policji, zastępcy komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji, włodarzy miasta i samorządowców byli również obecni kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu (PLO). 

Na tak znamienitą uroczystość udała się nie delegacja szkoły, a wszyscy jej uczniowie – oczywiście ze sztandarem i proporcem. Tak liczna obecność kadetów potwierdza wysoką społeczną rangę randze zawodu strażaka. Podkreślić należy, że w Prywatnym LO funkcjonują klasy mundurowe o profilach pożarniczym, policyjnym i wojskowym, a wśród wielu absolwentów byli, są i z pewnością jeszcze będą kolejni strażacy. 

Niesprzyjająca aura zmusiła gości do skrócenia przemówień oraz  przyspieszenia uroczystego nadania awansów na kolejne stopnie, przyznania medali i odznaczeń. Został jednak poświęcony  multifunkcyjny pojazd specjalny z żurawiem do usuwania skutków pożarów i klęsk żywiołowych, który nowotarska PSP otrzymała jako jedyna w kraju.

W defiladzie, która zakończyła obchody na rynku, kadeckie grono mogło się wykazać umiejętnościami nabytymi podczas ćwiczenia musztry paradnej.