Menu Zamknij

Kadeci poznają stanowisko kierowania PSP

Kadeci z klas I, II i III Prywatnego LO dla Młodzieży mieli okazję poznać miejsce najistotniejsze dla sposobu prowadzenia akcji ratowniczej u samego jej początku. To właśnie na stanowisku kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zapadają decyzje o wysłaniu na miejsce zdarzenia odpowiedniej ilości jednostek i właściwego sprzętu.

Mundurowa młodzież – w tej liczbie i przyszli pożarniczy – spędziła w Komendzie Powiatowej 2 godziny. Na stanowisku kierowania gościł ich dyżurny operacyjny, wyjaśniając, co się dzieje od momentu otrzymania zgłoszenia do ogłoszenia alarmu. Ten czas na podjecie optymalnych decyzji oczywiście powinien być jak najkrótszy.

Stanowisko kierowania jest pierwszym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tu trafiają sygnały o zdarzeniach lub zagrożeniach. Zadaniem dyżurnego operacyjnego jest ich kwalifikowanie, a w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych do innych służb. On też dysponuje siły ludzkie i sprzętowe do działań ratowniczych, wspomaga je i koordynuje, na bieżąco analizując informacje napływające z systemów monitoringu i z przebiegu akcji. Dlatego utrzymuje stały nasłuch radiowy na kanale straży pożarnej. 

Wszystkie te czynności związane są obsługą urządzeń, które kadeci z zaciekawieniem oglądali. A dyżurny operacyjny odpowiadał na pytania dotyczące jego służby. 

Za trzy tygodnie mundurowa młodzież odwiedzi z kolei jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.