Menu Zamknij

Prywatne Szkoły im. prof. Venuleta oferują kształcenie na wciąż popularnym i poszukiwanym na rynku pracy kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA. Nabór do Policealnej Szkoły Służb Medycznych trwa. Kształcenie na tym kierunku, w trybie stacjonarnym, trwa dwa lata.

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty wykonuje piaskowanie, polerowanie, skalingi nad- i poddziąsłowe, lakierowanie, lakowanie, impregnację zębów mlecznych u dzieci. Posiada przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych.

Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podjąć pracę w gabinetach dentystycznyvh oraz w gabinetach profilaktyki prozdrowotnej.

W naszej Szkole nauczysz się:

  • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty,
  • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
  • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych.

Nasi uczniowie biorą udział w szkoleniach organizowanych w Szkole, a także uczestniczą w kursach, spotkaniach odbywających się poza Szkoła, jak np. Ogólnopolskie Śniadanie Higienistek oraz Targi Stomatologiczne Krakdent. Biorą udział w akcjach profilaktycznych organizowanych w przedszkolach i szkołach.