CZAS DZIAŁAĆ!!! NOWE KIERUNKI JUŻ OD 1 LUTEGO 2018
Zarejestruj się

Aktualności

10.02.2018

zmiana godzin pracy

Sekretariat w terminie 12-16.02.2018 r. czynny od 9:00-14:30

09.02.2018

Żywa lekcja historii

Nasi kadeci przeprowadzili wśród uczniów ,,Sokoła” ( Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu) żywe lekcje historii dotyczące powstania Policji Państwowej, jej funkcjonowania w okresie między wojennym poprzez zbrodnie katyńską. Lekcje kończono omówieniem historii Polskiej Policji w Generalnym Gubernatorstwie oraz przedstawieniem sylwetek policjantów, którzy pełnili służbę w okresie między wojennym. Jeden z nich został zamordowany z rąk NKWD w Kalininie, natomiast drugi pełnił służbę w tzw. Granatowej Policji. 

05.02.2018

Zajęcia w Jednostce

Lato czy zima – kadeci ćwiczą, doskonaląc nabyte wcześniej umiejętności w warunkach polowych, ale i pod dachem jednostki patronackiej, czyli 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie-Rząsce, z użyciem specjalistycznego sprzętu. Temu służył ich pierwszy w nowym roku wyjazd do Krakowa.

Prywatne liceum ogólnokształcące

„Jeśli ktoś wierzy i żyje według dekalogu, to, choć – często jest niewierzący – można być o niego spokojnym. Ale wszystkich pozostałych nie można pozostawić w „próżni etycznej”.

prof. dr hab. Jan Venulet

Jan Venulet urodził się w Polsce w roku 1921. Dzieciństwo spędził w Warszawie, tam ukończył gimnazjum i liceum. Studia medyczne rozpoczął w czasie okupacji niemieckiej w podziemnym uniwersytecie a ukończył je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1947 uzyskał dyplom lekarza medycyny na UJ w Krakowie.